Młodzi odwagi!

kampania społeczna Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

 

scenariusz filmu i gry promujących kampanię : Adam Biernacki, Agata Bratek

realizacja: Michał Mróz

 

Kampania "Młodzi Odwagi!" organizowana przez "Gazetę Wyborczą" i Centrum Edukacji Obywatelskiej ma za zadanie promować zdrowe odżywianie i aktywność ruchową wśród dzieci.

Celem akcji jest włączenie dorosłych, przede wszystkim rodziców i nauczycieli, w działania na rzecz promocji zdrowych nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej młodych ludzi. Organizatorzy będą zwracać uwagę młodych ludzi na jakość jedzenia, które wybierają, sposób, w jaki je spożywają oraz zachęcać do codziennego fizycznego ruchu i uprawiania sportu.

Akcja "Młodzi Odwagi!" jest ogólnopolską kampanią wspieraną przez dziennikarzy, publicystów i specjalistów zajmujących się zdrowym stylem życia. Przez cały rok szkolny w "Gazecie Wyborczej" oraz na stronie akcji i jej partnerów będą publikowane artykuły na temat zdrowego trybu życia i odżywiania, a także teksty programowe proponujące bardziej systemowe (np. legislacyjne) rozwiązania w tym zakresie. Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotuje i rozpowszechni materiały metodyczne dla dyrektorów i nauczycieli, a także będzie wspierać konkretne działania podejmowane przez szkoły.

film zrealizowany przez Michała Mroza

gra promująca kampanię