informacje na stronie P.O. ASSITEJ

strona Konkursu na facebooku

ogólnopolski konkurs na sztukę teatralną

 

Szukamy Polskiego Szekspira

 

 

Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ

 

 

Ogólnopolski Konkurs dla młodych dramaturgów "Szukamy Polskiego Szekspira" to unikalny na skalę Polski konkurs, z powodzeniem organizowany co dwa lata od 1984 r. Jego odbiorcami są młodzi twórcy (12 - 21 lat), próbujący swoich sił w dramaturgii i teatrze. Jego głównym celem, zgodnie z misją jego twórców, prof. Haliny Machulskiej i prof. Macieja Wojtyszko, jest edukacja przez sztukę. Edukacja młodzieży, często pozbawionej dostępu do kultury - pochodzącej z małych miejscowości, których jedynym drogowskazem bywa często nauczyciel w szkole. 

Naczelnymi wytycznymi naszego konkursu są: dążenie do odkrycia wartościowych i autentycznych wypowiedzi najmłodszych na trapiące ich tematy, edukacja pomagająca te wypowiedzi ubrać w artystyczną i atrakcyjną formę oraz promocja powstałej twórczości. 

Polski Ośrodek ASSITEJ jest organizacją docierającą do wielu środowisk i grup wiekowych: edukuje dzieci i młodzież (Ognisko Teatralne "U Machulskich", zał. w 1971 r.) oraz dorosłych (Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich, kursy dramy, kursy dla nauczycieli), integruje środowiska twórcze (Festiwal KORCZAK), organizuje szereg wydarzeń o skali lokalnej, ogólnokrajowej i międzynarodowej (organizacja Światowego Kongresu ASSITEJ w 2014), współpracuje z teatrami w Polsce i za granicą. 

Wśród uczestników i laureatów Konkursu "Szukamy Polskiego Szekspira" znalazły się takie osoby jak Michał Walczak, Aneta Wróbel, Marta Guśniowska, Malina Prześluga, Zuzanna Bućko, Anna Wakulik, Natalia Mołodowiec, Paulina Danecka czy Adam Biernacki - osoby prężnie działające w świecie teatralnym. W jury konkursu zasiadali m.in.: Maciej Wojtyszko, Ernest Bryll, Tomasz Łubieński, Liliana Bardijewska, Joanna Rogacka, Michał Walczak czy Adam Biernacki.

Sztuki wybranych laureatów ukazały się w wydanym w 1997 roku tomie, inne w miesięczniku „Dialog".

Adam Biernacki jest koordynatorem Konkursu i członkiem jury.

XVI edycja Konkursu Dla Młodych Dramatopisarzy "Szukamy Polskiego Szekspira"

Dzięki finansowaniu ze strony MKiDN w 2016 r. udało się stworzyć kilkuetapową formułę Konkursu:

  1. nabór sztuk konkursowych zamknięty został 20 marca 2016 r., w wyniki ogłoszono 13 maja 2016, po obradach jury w składzie: Marta Guśniowska, Maciej Wojtyszko, Michał Walczak, Adam Biernacki

  2. w trakcie przygotowań do letnich warsztatów teatralnych, będących formą nagrody dla laureatów Konkursu, Karolina Kaleta i Neli Khachatryan, laureatki poprzedniej edycji konkursu, wzięły udział w międzynarodowych warsztatach Interplay Europe w Szwecji, pod opieką Adama Biernackiego. 

  3. Letnie warsztaty teatralne w Serocku odbyły się w dniach 17 - 30 lipca 2016 r, wzięło w nich udział 8 uczestników tegorocznej edycji konkursu. We współpracy z Ogniskiem Teatralnym "U Machulskich" udało się stworzyć mini-inscenizacje nagrodzonych sztuk

  4. W dniach 8 i 9 X 2016 r. w Teatrze Powszechnym w Warszawie odbędą się jesienne warsztaty dramatopisarskie z Marią Wojtyszko, Lilianą Bardijewską i Katarzyną Pilarską, które będą otwarte dla uzdolnionej literacko młodzieży, w tym dla wszystkich, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji Konkursu. 

  5. 9 X 2016 r. o godzinie 14:00, odbędzie się uroczystość kończąca tegoroczną edycję konkursu, z wręczeniem nagród laureatom oraz prezentacją przygotowanych podczas letnich warsztatów teatralnych inscenizacji. Będzie to również okazja inaugurująca nowy rok w Ognisku Teatralnym "U Machulskich"

 

Dziękujemy za wsparcie finansowe i organizacyjne!

materiał z letnich warsztatów w Serocku

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.